กิจกรรม : วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ประชุมและแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขผังเมืองรวมชุมชนท่าศาลารายละเอียด :
    

  นายอภินันท์ เชาวลิต นายก อบต.ท่าศาลา พร้อม รองนายก อบต.ท่าศาลา ปลัด อบต,รองปลัด อบต , ผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต ,เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบังคับใช้กฏกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนท่าศาลา เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขผังเมืองรวมชุมชนท่าศาลา โดยมี นักผังเมือง จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2565    อ่าน 12 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**