ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองคืการบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
84
17 ธ.ค. 2564
2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง..ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
30 พ.ย. 2564
3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตำบลท่าศาลาและนายกองค์การบริหารส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
12 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
109
07 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1