ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมือประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 741 คน