ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศเทศบาล

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 738 คน