ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน