ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ"
  รายละเอียด :

 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  เรื่อง แนวทางการเผยแพร่กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้ดำเนินโครงการกระตุ้นการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านการผลิตสื่อเสียงกฎหมาย ในหัวข้อ "กฎหมายง่ายจัง  แค่ฟังก็เข้าใจ"  จำนวน  365  ตอน  รายละเอียดตาม QR Code  ที่แนบ

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน