ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมผู้ประกอบการตลาดเอกชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
  รายละเอียด :

 วันที่ 18สิงหาคม 2564 14.30 น.

         นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา มอบหมายให้ นายกันตพงศ์ ช้างนิล ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลท่าศาลา เข้าร่วมประชุม ณ อบต.ท่าศาลา ร่วมกับนายธนกร มะโนสงค์ รักษาการปลัด อบต.ท่าศาลา  นายณัฐทศักดิ์ ช่วยด้วง หัวหน้าฝ่ายนิติการ นายศุภกฤกษ์ เกลี้ยงจันทร์ นิติกรชำนาญงาน และผู้ประกอบการตลาดในเขตพื้นที่ตำบลท่าศาลา เนื่องจากการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และมีผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำเป็นจำนวนมาก          ในพื้นที่ตลาดท่าศาลา จึงขอความร่วมมือกำชับให้ผู้ประกอบการตลาดเข้มงวดในการเปิดให้บริการของตลาดและควบคุมแนวทางในการเข้าใช้บริการภายในตลาดของพ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องประชาชน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
            การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการที่ทางสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน