ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569)และขอเชิญประชุมเวทีสาธษรณะ (Public Hearing)เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2
  รายละเอียด :

 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) และขอเชิญประชุมเวทีสาะารณะ (Public Hearing) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 131 คน