Untitled Document
 
 
งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา
   
 
   

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนโบราณ (ทำคลอด ทำสุนัตหญิง) นางลิเมาะ โต๊ะหมาด อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พิกัดแผนที่ ละติจูด 8.606261 ลองติจูด 99.953373

Slot Online
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 543