Untitled Document
 
 
แหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าศาลา
     
   
 
   

 บ้านแหลมโฮมสเตย์ เป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในตำบลท่าศาลา เป็นชุมชนมุสลิม ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักคือการทำประมงขนาดเล็ก อาชีพค้าขายหรือรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ ความน่าสนใจของชุมชนบ้านแหลมคือวิถีชวิตของชาวบ้านในชุมชนที่ได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นชุมชนแก่งการท่องเทียว ที่เกิดจากชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับวิถีชีวิต อาหารพื้นบ้าน หรือแม้กระทั่งการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


Slot Online
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2563