ข่าว : โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

รายละเอียด  : "โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564" เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส. จะจ่ายให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ประกาศเมื่อ :